social-listening-story

گسل‌های ســـازمان خود را با استفاده

از هـــوش مصـنوعی شـناسـایی کنید!

بحران‌ها در روابط عمومی، می‌توانند مانند زلزله در یک لحظه سازمان را ویران کنند. تلفات زلزله قابل پیشگیری است؛ اگر گسل‌های سازمان خود را با هوش مصنوعی شناسایی کنید. هر آنچه که یک مدیر روابط عمومی باید برای این پیش‌گیری بداند، در این فایل جامع مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی بحران‌ سازمان‌ها در ۱۴۰۲

سوشال لیسنینگ

معرفی ابزارهای هوش مصنوعی

فایل مقایسه ابزارها

بحران چیست؟

انواع بحران

انواع واکنش

درخت تصمیم

همین حالا گسل‌های سازمان خود را شناسایی کنید!

برای دریافت سـامانه سوشـال لیسنیـنگ

از جشنواره پر از تخفیف دیتاک جا نمانید!

همین حالا فرم زیر را پر کنید!

فرم درخواست اشتراک سوشال لیسنینگ

🎉 گزارش سالانه دیتاک تحت عنوان رفتار ایرانی‌ها در شبکه های اجتماعی منتشر شد!

دانلود گزارش