آمارها

ربات‌های خزشگر دیتاک به طور پیوسته درحال جمع‌آوری کلان‌داده از بستر شبکه‌های اجتماعی بوده و در لحظه هزاران دیتا را پردازش و ذخیره می‌کنند

۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰+

مجموع کل دیتای جمع‌آوری شده

 انبوه پایش دیتای فارسی در هر روز

۳۰,۰۰۰+

محتوای خبری

۱,۷۰۰,۰۰۰+

پست کانال تلگرام

۱,۱۰۰,۰۰۰+

توییت

۴۰۰,۰۰۰+

پست اینستاگرام

منابع منتشر کننده فارسی زبان

۱,۵۰۰+

سایت خبری

۳,۵۰۰,۰۰۰+

کانال تلگرام

۲,۵۰۰,۰۰۰+

کاربر توییتر

۴۰,۰۰۰,۰۰۰+

کاربر اینستاگرام

منابع فارسی زبان در سبد پایش دیتاک از بررسی حجم قابل توجهی از منابع موجود در فضای مجازی و با استفاده از جدیدترین الگوریتم‌های هوش مصنوعی استخراج شده‌اند