دِیتاک
داده‌ها با شما صحبت می‌کنند.

دِیتاک (Dataak) کنایه‌ای به دنیای بی‌انتهای داده دارد و داده (DATA) را با “ک” تصغیر در برابر دانش و توانایی‌های خود کوچک می‌شمارد. دیتاک با پشتوانه‌ای نزدیک به یک دهه از دانش فنی، تحلیل داده و کارتیمی در داده‌کاوی و تحلیل داده پا به میدان گذاشته است.